Yuki Yuna is a Hero:Churutto!

Staff

 • Original Work

 • Conceptual Planning

 • Director&Animation Character Design

 • Series Composition&Screenplay

 • Original Character Design

 • Original deformed character design

 • Music

 • Animation Production

Cast

 • Yuki Yuna

 • Mimori Togo

 • Fu Inubozaki

 • Itsuki Inubozaki

 • Karin Miyoshi

 • Sonoko Nogi

 • Sumi Washio

 • Sonoko Nogi

 • Gin Minowa

 • ©2021 Project 2H