Sound! Euphonium2

Staff

 • Original Story

 • Director

 • Series Composition

 • Character Design

 • Series Direction

 • Art Director

 • Color Coordinator

 • Instrument Settings

 • Director of Photography

 • Sound Director

 • Music

 • Animation Production

Cast

 • Kumiko Oumae

 • Hazuki Katou

 • Sapphire Kawashima

 • Reina Kousaka

 • Asuka Tanaka

 • Haruka Ogasawara

 • Kaori Nakaseko

 • Natsuki Nakagawa

 • Yuko Yoshikawa

 • Mizore Yoroizuka

 • Nozomi Kasaki

 • Shuichi Tsukamoto

 • Takuya Goto

 • Riko Nagase

 • Mamiko Oumae

 • Michie Matsumoto

 • Masahiro Hashimoto

 • Satomi Niiyama

 • Noboru Taki

 • ©Ayano Takeda,TAKARAJIMASHA/Hibike Partners