Liz and the Blue Bird

Staff

 • Original Story

 • Director

 • Screenplay

 • Character Design

 • Music

 • Art Director

 • Color Coordinator

 • Instrument Settings

 • Director of Photography

 • 3D Director

 • Sound Director

 • Animation Production

Cast

 • Mizore Yoroizuka

 • Nozomi Kasaki

 • Liz/Girl

 • Natsuki Nakagawa

 • Yuko Yoshikawa

 • Ririka Kenzaki

 • Kumiko Oumae

 • Hazuki Katou

 • Sapphire Kawashima

 • Reina Kousaka

 • Satomi Niiyama

 • Masahiro Hashimoto

 • Noboru Taki

 • ©Ayano Takeda,TAKARAJIMASHA/Hibike Partners