KENGAN ASHURA

Staff

 • Original Story

 • Director

 • Series Composition

 • Character Design

 • Music

 • Animation Production

Cast

 • Ohma Tokita

 • Kazuo Yamashita

 • Hideki Nogi

 • Kaede Akiyama

 • Lihito

 • Jun Sekibayashi

 • Takeshi Wakatsuki

 • Cosmo Imai

 • Setsuna Kiryu

 • Sen Hatsumi

 • Ryo Inaba

 • Hajime Hanafusa

 • Keizaburo Sawada

 • Julius Reinhold

 • Suekichi Kaneda

 • Naoya Ohkubo

 • Saw Paing Yoroizuka

 • Rei Mikazuchi

 • Mokichi Robinson

 • Masaki Meguro

 • Ren Nikaido

 • Takayuki Chiba

 • Raian Kure

 • Kaolan Wongsawat

 • Haruo Kohno

 • Seishu Akoya

 • Muteba Gizenga

 • Adam Dudley

 • Gozo Murobuchi

 • Agito Kanoh

 • Gensai Kuroki

 • Masami Nezu

 • Yohei Bando

 • Takeru Kiohzan

 • Yoshinari Karo

 • ©2019 Sandrovich Yabako, Daromeon, Shogakukan/Kengankai