HINOMARU SUMO

Staff

 • Original work by:

 • Executive Director:

 • Director:

 • Character Design:

 • Animation Production:

Cast

 • Hinomaru Ushio:

 • Shinya Ozeki:

 • Yuma Gojo:

 • Chihiro Kunisaki:

 • Kei Mitsuhashi:

 • Kirihito Tsuji:

 • ©Kawada/Shueisha,HINOMARU-ZUMOU PROJECT