ACTORS -Songs Connection-

Staff

 • Original Story:

 • Original Character Design:

 • Director:

 • Sound Director:

 • Character Design:

 • Music:

 • Music Production:

 • Animation Production:

Cast

 • Saku Otonomiya:

 • Sosuke Kagura:

 • Uta Outa:

 • Hinata Mitsutsuka:

 • Mitsuki Akika:

 • Satsuma Kadonoouji:

 • Ryo Saotome:

 • Keishi Harumoto:

 • Chiguma Marume:

 • Mike Enjoji:

 • Kai Akizuki:

 • Washiho Usuki:

 • Tsukasa Odawara:

 • Kagetora Chono:

 • ©EXIT TUNES/ACTORS PRODUCTION COMMITTEE